תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד מ"ה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום שיעור 9 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב' פרק א' עמוד מ"ה כ"א אייר תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

- חזרנו וראינו נקודה חשובה מאד שהע"ס הן עשר ולא תשע. המלכות נחשבת לספירה כי גורמת להארה. - יהיו עוד הסברים לכך בהמשך. - בקו הז"ת של הקו מחברות בין העיגולים אך אם אדם לא פועל אותן כראוי, הוא רואה את המקרים כמנותקים. - צורה של קו נותנת לי אפשרות לחבר בין הדברים. - כל אור מגיע מהא"ס- וכל אור עובר מהא"ס עד נקודה דעוה"ז. כך שאפילו אם ראובן מושך הארה אז כל העולמות בדרך מקבלים הארה. - כעת רוצה להבין מה זה נקרא שהארה עוברת. יש לכך 2 צורות: - הארה עוברת - הארה בקביעות - פה התעכבנו יותר והסברנו שהארה עוברת- היא כאשר אין בי התרגשות מהדבר, זה לא הפך להיות חלק ממני. - בהארה בקביעות זה כן הפך. - כל מפגש שלנו עם החיים מייצר הארה . הוא ההתייחסות הנפשית שלי. כך העולמות העליונים גם. - בקביעות- הפך לחלק מהאישית שלי - עוברת – לא הפך. כמו סיפור שהחבר מספר לי שאיני מרגיש שהוא נוגע לי אז הוא רק עובר דרכי ואינו משאיר בי רושם. - למשל, אפשר לחוות יחד עם אישתך את הכאב שלה כשהיא מספרת על חויה שעברה ואז זו השארה בקביעות. זה הופך להיות חלק ממך. אתה מרגיש את הצורך לענות על העייפות שלה, למשל. אבל אפשר שזה לא יגע בך. - אבל איני מעוניין כרגע ללמדך איך להכיל את אישתך, אלא שכשאתה לומד על אדם קדמון למשל, שזה יעשה בך רושם. - לכן אתה מבין שאתה צריך לנהל את חייך: - למשל כשאתה שומע חדשות או בדברים לא חשובים, לא לתת לזה להיות חלק ממך . - ובדברים החשובים, בלימוד תורה למשל, שאת החמימות שלך תפעיל במקום זה. תרגיש שאתה מתרגש. - עוד למדנו את המושג- מתפשט ויורד- יש מעלה ומטה. למעלה משפיע. למטה מקבל או עבה יותר. - בעיגול ההארה מתעגלת. - נמשך גם מבטא את הארת היושר להבדיל ממתעגל - עד איפה מתפשט? עד העוה"ז. עוה"ז לא הגשמי אלא זהו מושג הנקרא ההשתוקקות העצמית. - עוה"ז הנקרא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש שבה הרגשנו את ההשתוקקות הגדולה ביותר. סיכום בנקודות א. מהשיעור הקודם למדנו על עשר ולא תשע. כלומר גם המלכות היא ספירה. היינו חושבים שמלכות היא לא ספירה כי לא מקבלת אור, אבל היא כן ספירה בגלל התפקיד שהיא עושה. ב. עוד חזרנו על כך שז' הספירות מחברות בין העיגולים. זה אומר שאם אתה חי חיים של קו, כל המקרים מחוברים אצלך. לא מפורדים. ג. כל אור שמגיע מגיע מהא"ס ועובר דרך כל המדרגות בדרך ומשאיר בהן רושם, כי אין העדר ברוחני. ד. ההבדל בין השארה בקביעות והשארה עוברת. ה. בקביעות – אם האור הפך חלק ממנו ו. עוברת – אם האור עבר דרכו אבל לא הפך לחלק ממנו ז. יורד- מהמקום הזך למקום עבה . בא ממעלה למטה. ח. נמשך – הארה של קו בשונה מהעיגול שבו האור מתעגל . נמשך הכוונה הצורה של הקו. ט. עד איפה עד העוה"ז- מהו העולם הזה? לא הגשמיות שאנחנו מכירים, אלא הכוונה לפרטיות הגדולה המורגשת כהשתוקקות הגדולה ביותר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות חזרה:

1. מהו ב' החוקים שלמדנו על עניין של ביאת האור? 2. מה הההבדל בין השארה בקביעות להשארה עוברת? 3. מדוע מחייב שבעיגול תהיה השארה עוברת ולא בקביעות? 4. מה קודם למה – הקו לעיגול? או העיגול לקו? (תשובה מורכבת) 5. מי חשוב ממי – העיגולים מהקו? או הקו מהעיגולים? (שתי תשובות) נמק והסבר.

מסך מלא