לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ו' | שיעור 28 עמודים תמ"ב - תמ"ג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 28 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

שיעור 28 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו' סיכום בנקודות עמוד תמ"ב-תמ"ג – יד שבט תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. הע"ס דסיום ששם יצא עולם הנקודים, הוא מהווה את המלכות שהצטמצמה שעליה בצ"א אי אפשר היה לעשות זיווג. שם הם חומרי הגלם העיקריים כדי לבטא את קבלת האור השלם ביתר דבקות. 2. המלכות שלמטה מטבור כוללת את הספירות נה"י, בסוד ג' עדרי צאן רובצים עליה. 3. למטה מטבור מצד הקומות הם נקראים מ"ה וב"ן שיוצאים על בחי' א' ושורש. 4. ישנה קושיא כיצד יוצאים מ"ה וב"ן אם א' זו עוביות קלושה ושורש, אין לה בכלל עוביות. והתשובה לכך היא שהם מתערבים עם עויות של בחי"ד שלמטה מטבור דגל', היות והם יוצאים מהרשימות של נקודות דס"ג שירדו למטה מטבור והתערבו עם הרשימות של גל', דהיינו ד"ג. 5. ואין להקשות מדוע אם כך לא יצאו מ"ה וב"ן על בחי"ד. זאת מכיוון שעצם יותר גדול מהתכללות ועצם המדרגה, דהיינו עיקר המדרגה הוא ב"א. ולאחר שיצא ב"א אז יצא גם ד"ג שהוא מאפשר פרצוף עם ראש ותוך המתפשט מיני וביה גם לגוף. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא