לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ו' | שיעור 17 עמודים תי"ט - ת״כ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 17 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד תי"ח-תי"ט – א שבט תש"ף

בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה מבאר לנו את הסיבות שבגינן מלביש עולם הנקודים על נה"י דא"ק.

2. כתר, בהיותו בח' אזן של הראש הכללי, מלביש על שליש תחתון דת"ת למטה מטבור דא"ק שגם ת"ת זה בחי' בינה ואזן.

3 . או"א מלבישים על שליש עליון דנה"י דא"ק בהיותם חכמה בינה ודעת כאשר הם חוזרים בגדלות לבחי' ראש.

4. ההסבר שאו"ו נקראים חב"ד הוא שכאשר הם יצאו לבחי' גוף בקטנות אז הם היו בבחי' חג"ת נה"י. ובחזרתם לבחינת ראש, החסר והגבורה חזרו להיות חכמה ובינה ומת"ת ומטה חזרו להיות בחינת דעת.

5. נה"י דא"ק עצמו מתחלק לשליש עליון, שליש אמצעי ושליש תחתון בבחי' ראש תוך סוף.

6. או"א שהם חג"ת נהי"מ שחזרו להיות ראש, מלבישים על הראש דנה"י הנקרא דליש עליון דנה"י דא"ק.

7. החג"ת נה"י האמתיים, שלא היו ראש, הם עצמם מתחלקים על הטבור, כאשר חג"ת מלבישים על שליש אמצעי דנה"י דא"ק שגם הוא בחי' תוך. והנה"י של הנקודים שיצא לבר מן המדרגה מלבישים על בחינת שליש תחתון דנה"י דא"ק שהוא בחינת הסוף.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא