לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ו' עמוד תג-תד | שיעור 9

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 9 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד ת"ג-ת"ד – כ' טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. הפרסה, שנעשתה בעולם הניקודים, נועדה לצורך עולמות בי"ע, כדי לאפשר להם לקבל הארה. 2. הפרסה שונה ממיעוט שהיה בין הפרצופים . מיעוט הוא רק הבדל בגובה קומה של המסך, לעומת הפרסה שזה התכללות הסיום של בחינה ד' עם בחינה ב', שזה כוחות של השפעה. זה איפשר לקבל בבחינה ד' באופן חלקי. 3. הצמצום אמנם סילק את האור. ואנו צריכים לחדש את קבלת האורות, אולם אין זה נעשה אלא בסיבת חידוש הכלים. 4. כיצד מחדשים כלים? על ידי ארבעה שלבים: א. צריך להאמין שיש מה לקבל ב. צריך לראות שהוא מצומצם ולא מקבל ג. רואה שיש תנאים לקבלה וזה מתחיל סדר של עבודה ד. לאחר סדר העבודה נוצרת ההשתוקקות והכנה שכן יוכל לקבל כמובן כשמצרפים את כל זה לאידאל שאליו רוצים להגיע. 5. ישנם דברים השווים בין צמצום א' לצמצום ב' ויש גם שוני: השווה הוא שהסתלקות האור היתה לצורך קבלתו בצורה חדשה ואין מטרה בהסתלקות האור אלא רק אמצעי. בחינת השוני הוא שבצמצום א' הסתלק האור כדי לבנות כלים של מקבל בע"מ להשפיע. לעומת זאת בצמצום ב', היתה הסתלקות האור כדי לבנות כלים של משפיע בעל מנת להשפיע

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא