לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ו' עמוד תא-תב | שיעור 8

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 8 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד ת"א-ת"ב – יט טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. חמשת השלבים של צ"ב הם התפשטות התכללות התעוררות התערבות וצמצום ב'. שהוא עליית מלכות לסיום רגלין לבינה דגוף הנקראת תפארת. 2. מכח צ"ב שנעשה בנקודות דס"ג, הועלתה אינפורמציה לראש הס"ג לצורך הפרצוף הבא הנקרא נקודים, שאי אפשר לקבל אלא חצי מדרגה. דהיינו קטנות. 3. עלתה עוד אינפורמציה לראש מכח ההתערבות של ב'א' עם ד'ג', שיש רצון לקבל גם בלי צמצום על ד'ג', אבל היות וזה לא עצם, אז יצא קודם זיווג על ב'א'. 4. נקודות הסיום במדרגה השתנו: הפה עלה למקום נקבי עינים כי שם היה הזיווג דראש, הטבור עלה למקום החזה כי שם נהיה סיום ההארה של הראש לגוף, וסיום רגלין עלה למקום הטבור, ששם נפסקה האצלת הפרצוף לגמרי. 5. עולם הנקודים יצא עפ"י הסיומים החדשים והא הבסיס ליציאת עולם אצילות לאחר מכן 6. היות ועלו גם רשימות של ד'ג' שאינם מצומצמים בצ"ה ואין בהם פרסא, ע"כ כאשר נבוא לעשות זיווג עליהם אז לא נתחשב בסיומים החדשים שיש בעולם הנקודים וזה ייצר לנו קונפליקט בין מצב הקטנות למצב הגדלות. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא