לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ו' עמוד שצה-שצו | שיעור 5

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 5 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד שצ"ה-שצ"ו – טז טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כאשר יצאו גל' ע"ב וס"ג למעלה מטבור, נשארה כל המלכות שהיא עיקר הרצון, שהיא עקרת הבית, עדיין לא מתוקנת. נשאר חומר גלם שלא מתוקן. 2. היות ונקודות דס"ג הן מידה של השפעה, לאחר הסתלקות ג' דהתלבשות, הן יכלו לרדת למטה מטבור ולהיפגש עם הרצונות הגדלים שיש ללמטה מטבור כדי לעבד את החומר גלם הזה. 3. כאשר אדם משפיע או פועל בערך פנימי, אז התנועה הנפשית שנוצרת היא מפגש עם רצונות יותר עמוקים ויותר גדולים שמאפשרים לו ע"י זה להתקדם מפאת שיכול לתקן מקום יותר עמוק בתוכו. 4. נקודות דס"ג שבאו מב' התערבו עם למטה מטבור שהוא בחי"ד והעלו את הרשימות הללו לראש דס"ג. 5. מכאן והלאה כל עליה לראש תיקרא עלית מ"ן, דהיינו ב' נקבות. יוצא שהעלאת ביקוש צריכה להיות כלולה מצד הקדושה עם הפרטיות שלי ועם הערך הפנימי. כאשר הערך הפנימי צריך להיות היותר גדול מהפרטיות וע"י זה יוכל לתקן את הפרטיות. אם יקרא ח"ו ההיפך, אז תהה שבירה וכאוס. גם בעולם הפנימי. 6. בצ"ב עלית המלכות לבינה יצרה עשרה כלים במקום כלי אחד שהיה בעקודים. 7. הכלים שנוצרו הם חסרונות והשתוקקות לאמצעי ולא רק למטרה. מצד החיוב זה מאפשר לעבוד לאט לאט, כך שיהיה לנו גם חשק לאמצעי, מצד השלילה זה עלול לגרום לכך שהאמצעי יהפוך למטרה. ועל כל אדם לשמור על עצמו לזכור תמיד את המטרה שלשמה בא האמצעי כדי שיהיה מכוון לקבל על עצמו תמיד עול מלכות שמים. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא