לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ו' עמוד שצד-שצה | שיעור 4

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 4 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד שצ"ד-שצ"ה – טו טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. ראש הס"ג שעושה זיווג כדי להוציא את עולם הנקודים מתחלק בשל צמצום ב' לשיערות רישא ושיערות דיקנא 2. שיערות רישא מיוחסים לטעמים דס"ג והם נקראים ענפי ע"ב ושיערות דיקנא מיוחסים לנקודות דס"ג והמה נקראים ענפי ס"ג 3. השיערות דיקנא עצמם בנויים כפרצוף שיש לו גל' ועינים ואח"פ וראש וגוף שנקרא שטח עליון ושטח תחתון. 4. עולם הנקודים מתחלק למספר ראשים וגופים בהתאם לשערות דיקנא. וכלל לא דרך שערות רישא. 5. כאשר מזכך פרצוף ס"ג הוא מעלה רשימות לראש. שבהן יש חלוקה לשנים: א. הרשימות שלמעלה מטבור ב' הרשימות שלמה מטבור. 6. מהרשימות שלמעלה מטבור יצאו פרצופים הנקראים מ"ה וב"ן העליון. שהם למעלה מטבור. 7. פרצופים אלו משלימים את עולם א"ק אולם היות ומהם אין את המשך ההתפשטות של העולמות, לכן כמעט ולא מדברים מהם בהמשך, אבל ראוי לדעת על קיומם. 8. הנקודות סד"ג המה נקראים ס"ג הכולל ומהרשימות שבאו מהם, יוצא מ"ה וב"ן התחתון הנקרא עולם הנקודים ובהמשך עולם אצילות וכל בי"ע.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא