לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ו' עמוד שצא-שצב | שיעור 2

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 2 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד שצ"א-שצ"ב – יב טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כל עולם הנקודים יוצא מהפרצוף העליון לעולם הנקודים שהוא ס"ג. ולכן אנו לומדים את התמורות הנעשות בס"ג 2. פרצוף ע"ב אינו יכול להתפשט למטה מטבור דא"ק היות ויש לו חכמה שעליה היה צמצום. ואם יתפשט למטה מטבור, ירצה לתקן רצונות של בחי"ד ויפול וישבר. 3. טעמים דס"ג אינו יכול לרדת למטה מטבור דא"ק בגלל ג' דהתלבשות שיש בו שהוא מדרגת חכמה, כפי הטעם לפרצוף ע"ב. 4. לאחר הביטוש שהזדכך הג' דהתלבשות, ויצאו הנקודות, הן יכולות להתפשט למטה מטבור היות והסתלקה המניעה של ג' דהתלבשות ע"י הביטוש. 5. הפרצוף שיוצא בראש הס"ג כדי להוליד את עולם הנקודים, יוצא בנקבי עינים של ס"ג, דהיינו שהמלכות שהיא הפה עלתה מתחת לחכמה ושם עשתה את הזיווג 6. עליית מלכות לנקבי עיניים נעשתה בעקבות צ"ב שנעשה בנקודות דס"ג (שעוד לא למדנו את התהליך) ובעקבות כך האימנפורמציה שעלתה לראש, שאי אפשר לעשות זיווג על מדרגה שלמה. אלא רק על חצי מדרגה. 7. פרצוף זה נקרא פרצוף השערות כאשר הוא מתחלק באופן הבא: א – הגל' ועיניים דראש, שהם נשארו ראש, הם נקראים שערות רישא וענפי ע"ב ב' האח"פ דראש, יצאו לבחינת גוף והם הנקראים שערות דיקנא. 8. עולם הנקודים מתהווה ונעשה רק משערות דיקנא ולא משערות רישא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא