לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ו' עמוד שפט-שצ | שיעור 1

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 1 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד שפ״ט-שצז – י״א טבת תש"ף בית מדרש הסולם - שיעור מאת הרב אדם סיני 1. התחלנו בע"ה את חלק ו' בו אנו מדברים על המבנה של עולם הנקודים שיוצא למטה מטבור דא"ק במקום שנשאר חומר גלם שלא עובד לכלים דהשפעה. 2. עולם א"ק כולל גל' ע"ב ס"ג. שממנו צריך לבנות את עולם הנקודים, ומי שמייצג את א"ק כלפי הנקודים הוא פרצוף ס"ג. ולכן בו בעיקר אנו מתעסקים כדי ללמוד על עולם הנקודים כי הוא שורשו 3. פרצוף ס"ג יוצא על קומת בינה הנקראת אזן, והוא מתפשט בבחי' הטעמים שלו עד הטבור דא"ק, ובנקודות שלו גם מטבור דא"ק ולמטה עד סיום רגליו. 4. עניין ההתפשטות של נקודות דס"ג למטה מטבור הוא ענין חשוב ומכריע לצורך הבנת ההמשך, שעליו נלמד בהרחבה בשיעורים הבאים. 5. ידיעה נוספת על ס"ג היא שהפרצוף שיוצא בס"ג, כדי לבנות את פרצוף הנקודים שבא אחריו, נקרא ענפיו, שהוא נקרא גם פרצוף השערות. זאת מכיון שהוא סוער, היות והראש נחצה לשנים לסיבת צמצום ב' (צ"ב) 6. פרצוף ע"ב מתפשט רק עד הטבור ולא יורד למטה מטבור. כדי לא להתכלל עם הרצונות שלמטה מטבור שעליהן אין לו מסך. מדוע נקודות דס"ג ירד לשם, נלמד בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא