לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שנד-שנה | שיעור 35

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 35 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שנ"ד- שנ"ה – ט' טבת תש"ף בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה אנו לומדים את ההבדל שיש בזכר ונקבה בס"ג, לעומת ההבדל בין זכר לנקבה בע"ב. 2. ההבדל הוא כזה, שבע"ב, שנקרא התפשטות ב', לזכר יש כלי משל עצמו ולנקבה יש כלי משל עצמה וזה נובע כתוצאה מכך שאור החכמה, שבא להאיר בכלי דכתר דגלגלתא הריקני, פגש את הרשימה של ד' דהתלבשות, שחלוקה בטבע עם אור החכמה וההכאה ביניהם יצרה ב' סוגי כלים ולכן לזכר היה כלי משל עצמו ולנקבה כלי משל עצמה. 3. בפרצוף ס"ג לזכר ולנקבה יש כלי אחד, שהנקבה מתכללת בזכר. הטעם הוא, שכאשר ברא אור הבינה להאיר בכלי דחכמה, הם אינם שונים בטבעם, שניהם רוצים להאיר למדרגה, היות והם יצאו ממקור אחד, ששניהם בחינה ב', ולכן כשבאה הבינה היא יכולה להתכלל תוך הכלי של הזכר, שנשאר בכלי דכתר מהתפשטות ב'. 4. ב' בחינות אלה, מצד השקפה, נקראים תענוג ושמחה או שבת ויום טוב . כאשר בחינת השבת מחייב שלצד הנקבה יש כלי משלה ולזכר יש כלי משלו והקשר או הזיווג ביניהם צריך לבטא את כל אחד מהם בנפרד ומתוך זה באים ליחד שזו מדרגה גבוהה יותר מהבחינה הב'. 5. בחינה ב' היא כנגד יום טוב, כנגד שמחה, ששם האדם, או צד הנקבה שבו, צריך לעזוב עצמו לגמרי ולהתכלל בזכר, דהיינו בהשפעת האור ובמצב זה הנקבה, כל הביטוי שלה, הוא בהתכללות שלה בצד הזכר, בצד ההשפעה, כשמוכנה להתמסר ולעזוב עצמה לגמרי.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא