לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שנב-שנג | שיעור 34

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 34 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שנ"ב-שנ"ג – ח טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה אנו מנסים לראות את ההבדל בין פרצוף ס"ג לפרצוף ע"ב בעניין המילוי של האותיות הוי"ה. 2. המילוי מצביע על העביות, דהיינו, על הקומה המתפשטת ממעלה למטה למדרגה. 3. ישנן ג' סוגי מילואים: י', א', ו-ה'. מילואים אלו באים באותיות הו"ה. כאשר באות יוד יש מילוי קבוע של וד (ככה 'יו"ד') 4. בחכמה המילוי יהיה רק ביודין באופן הבא: יוד- הי- ויו- הי. 5. בס"ג המילוי יהיה: יוד- הי- ואו- הי. 6. השוני הוא רק ב'ואו' שבס"ג הוא ממולא בא' ובע"ב בי'. הבדל זה מצביע על המטי ולא מטי בקבוע שיש בס"ג, בכך שהוא מראה שבס"ג ישנם שני רצונות: א' של שלמות מצד הבינה ולכן הוא ממולא בי'. ב' ב-א' שיש צד בבינה שצריכה לדאוג גם לבנים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא