לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שנ-שנא | שיעור 33

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 33 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש"נ-שנ"א – ו טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור הקודם למדנו שהכלים כח"ב נעשים בהתפ"ב ע"י חוויה חדשה דהיינו האור של התפ"ב שמפריד בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה וזה מה שיוצר החשכה, דהיינו השתוקקות 2. מכאן אנו לומדים שהעצמה באה דווקא מחיוב ולא מהסתלקות ולא משלילה. בעוד שקיום, דהיינו כלים של ז""א ומלכות באים מהסתלקות ומשלילה. 3. מלמד אותנו על הזכרים והנקבות שבכל אחד מהכלים שנשארו מגל'. הוא מתעכב באופן מיוחד על כלי דבינה. 4. האתגר שיש בכלי דבינה שהוא לא יכול לקבל לנקבה שלו את ההזדככות של הב' דעביות היות וא' לא יכול לשמש כנקבה בכלים דג"ר. 5. הזכר שבבינה הוא נקרא י' ונקרא ב' דהתלבשות שניתן מזיווג ב'ב' של חכמה. זה אפשרי היות וחכמה הוא זכר ולא נקבה. 6. הנקבה דבינה היא באה מהרשימה שהתלבשות שנשארה בכלי דבינה מהתפש"א. זה אפשרי מכמה טעמים. א' היות וזו רשימה מוחלשת יש כג' מרחקים ועוד כי אור החסד שהאיר בכלי דבינה הפריד בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה ב' היות והרשימה שייכת לבינה שהיא נקבה בטבעה שהיא ה' דהוי"ה. 7. כל הכלים של הג"ר נקראים י"ה וכל הכלים של הו"ק ו"ה. 8. זכר נקבה הם כנגד מחשבה והרגשה. והם נמצאים גם במחשבה וגם בהרגשה. במחשבה שבראש הזכר והנקבה צריכים להיות כנגד י"ה, שהם מעל החוקים של הגוף של אותו עולם, בשונה מהזכר והנקבה על דברים גופניים שצריכים להיות במסגרת הפעולה. והוא ההבדל בין פנימיות התורה לחיצוניות התורה להלכה למעשה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא