לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שמח-שמט | שיעור 32

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 32 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

עמוד שמ"ח-שמ"ט– ה' טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור הקודם למדנו, שכדי שלא יהיה זעם, דהיינו "רגע באפו", אנחנו צריכים לבחור מחדש כל פעם בתהליך. ואם לא בחרתי מחדש, אז יהיה זעם ולא תהיה לי ברירה, אלא להתקדם בייסורים. 2. מטי ולא מטי הקבוע של פרצוף ס"ג מתהווה היות ויש בבינה כח של בחירה. מדוע? כי התהליך של מטי ולא מטי בבינה לא בא בגלל ביטוש, אלא מחמת חשק הבנים, בגלל תפקיד ובגלל בחירה, ולכן יכולה לחזור לבחירה הזו שוב. 3. בשיעור זה למדנו כיצד נעשים הכלים של כח"ב של גלגלתא, זאת מכיוון שבתהליך הנקודות של גלגלתא נעשו רק הכלים דז"א ומלכות 4. הכלים דז"א ומלכות הם כלים לקיום . הכלים דכח"ב הם כלים להעצמה, ולכן הם נעשים באופן שונה. 5. כלי יכול להיעשות רק אם יש החשכה. בכלים דז"א ומלכות ההחשכה נעשתה על ידי הסתלקות האורות הפנימיים והמקיפים. 6. בכח"ב ההחשכה נעשית עי החוויה החדשה שמגיעה ומחשיכה את החוויה הקודמת, עוד לפני שנחשכה והיא זו שמחשיכה אותה . זאת אומרת שהכלי נעשה על ידי חוויה. 7. למשל, כיצד נעשה כלי דכתר? כאשר מגיע אור החכמה, הוא מפריד בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה והוא עצמו הופך להיות כלי לאור הזך של הרשימה. 8. היכולת שלנו שהחוויה תהיה כלי, זה אומר שאני מתקדם מהר להר, מפיסגה לפיסגה ולא צריך לפול למקום של העדר, כך בונים העצמה.❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא