לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שמב-שמג | שיעור 29

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 29 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שמ"ב-שמ"ג – ב טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה למדנו על הזוגות הנוספים של בינה ז"א ויסוד ומלכות. בשיעור הקודם למדנו על זכר ונקבה של כתר וזכר ונקבה של חכמה, ששניהם דומים, ששניהם ג'ב'. הזכר ונקבה של כלי דבינה, הם הרשימות שנשארו מהתפשטות הקודם דע"ב, שהם ב'ב'. והם נכללים עם הזכר ונקבה של כלי דחכמה בגלל שהם קרובים זה לזה והם משווים צורה זה עם זה. 2. זכר ונקבה של הז"ת, הזכר הוא ה א' מהזדכות הב' דכתר שעבר דרך החכמה והבינה לז"א. 3. הנקבה של הז"ת היא ה' שנולדה מזיווג ב'ב' של חכמה. 4. זכר ונקבה נוספים הם של יסוד ומלכות שהם מהתחלקות הה' בעמבר מהוד ויסוד באופן שהיסוד מקבל את הו' והמלכות את הד' שבה'. 5. יש לשים לב לשינויים הבאים בהתפ"ב דהיינו ע"ב והתפ"ב דהתפשטות ב' דהיינו ס"ג א' הזיווג נעשה על ג'ב' ולא על ב'ב' במטי בכתר ב' מי שמוליד את בחי"א לז"א הוא כתר ולא חכמה. ג. מי שמוליד את בחי' הה' לז"א בזיווג ב'ב' הוא חכמה ולא בינה. 6. כאשר מזדככת המדרגה ועולה המסך לראש, שוב יוצא התפ"ב של התפ"ב וזה נקרא מטי ולא מטי הקבוע, מה שלא קורה בע"ב. 7. את הטעם שבגינו ההתפשטות הזאת חוזרת כמו שלהבת המתנועעת מאליה, נלמד בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא