לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שמ-שמא | שיעור 28

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 28 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש"מ-שמ"א – א טבת תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. לאחר שפרצוף ע"ב הזדכך, נפסקה ההתפשטות של האור בכלים הריקניים של גל' דהיינו נפסקה החוויה. 2. לאחר הזדכות פרצוף ע"ב, יצא פרצוף ס"ג. פרצוף זה בא וממלא שוב את הכלים הריקניים של גל'. 3. הצורך בהתפשטות ס"ג לכלים הריקניים לגל' הוא כדי לפרוט את החוויה הראשית ולחוויית משנה כדי להכיר את הכלל דרך פרטיו. 4. הזיווג הראשון שיוצא מטי בכתר, הוא על ג'ב', היות וג' דעביות מפרצוף ע"ב הזדכך, היה עליו ביטוש והוא לא משאיר רשימה דעביות של המסך. 5 בכל פעם שיש מטי בכתר כל בחינות הו"ק מקבלות אור. וכשיש מטי בחכמה כל בחינות הג"ר מקבלות אור כפי שלמדנו בפרצוף ע"ב. 6. יוצא שכאשר מטי בכתר לא מטי בחכמה ובינה וחסד ומטי בגבורה ונצח ויסוד ולא מטי בת"ת והוד ולמכות. 7. כשמטי בחכמה, לא מטי בכתר, מטי בבינה וחסד, לא מטי בגבורה, מטי בת"ת, לא מטי בנצח, מטי בהוד, לא מטי ביסוד ומטי במלכות. 8. בס"ג קורה עניין מיוחד, שכשמטי בחכמה הם גם ג'ב' ואין כאן המקום להרחיב בהסבר זה. 9. גם במטי בפרצוף ס"ג יש ד' זוגות כאשר בשיעור זה למדנו על ב' זוגות. הזוג הראשון בכתר הם ג' דהתלבשות וב' דעביות וגם הזוג בחכמה הוא גם ג' דהתלבשות וב' דעביות. שיעור הבא נלמד את שאר הזוגות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא