לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שלט | שיעור 27

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 27 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד של"ט-ש"מ – כ"ט כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. האור המאיר במטי דמלכות הוא בחינת הד' שנשארה מהה' שהיא שיור מהחסדים שניתנו לז"א ע"י זיווג ב'ב' של בינה. 2. אנו רואים ד' זכרים וד' נקבות בכל התפשטות ב' הזה. הזכר והנקבה של כתר וחכמה דהיינו ד'ג' וד'ב' הזכר גדול מהנקבה. בכלי דבינה הנקבה גדולה מהזכר היות והיא באה מרשימה שנשארה מגל' בכלי דבינה. ואילו הזכר בא מבחי' הו"ק של זיווג ב'ב' דחכמה. יוצא שהנקבה היא ג"ר והזכר הוא ו"ק של ב' ופה הנקבה גדולה מהזכר. 3. הזכר והנקבה של ז"א גם שם הנקבה גדולה מהזכר שהיא בחינת הה' שניתנה ע"י זיווג של ב'ב' דהיינו חסדים ובחינת הזכר הוא הא' שניתן מהזדככות הב' של החכמה שעבר דרך הבינה בעיבור ונולד כזכר בחסד ומשם לכל הז"א 4. הזוג הרביעי של זכר ונקבה הם כשהם נפרדים זה מזה שהזכר ביסוד מבחי' ו"ק קטועה ובחי' הנקבה היא בחי' הד' 5. כל הז"א מחולק לג' חלוקות שהם ראש תוך סוף. שהראש הוא חסד וגבורה, התוך הוא ת"ת ונצח והסוף הוא הוד ויסוד ומלכות. 6. כאשר מטי בכתר כל הו"ק מוארים, כאשר מטי בחכמה כל הג"ר מוארים 7. לאחר שהזדכך כל המסך דעביות ועלה לראש הע"ב נעשה זיווג בראש בבחי' זיווג תדיר דלא פסיק. ומתעוררות הרשימות הרדומות שעלו עם המסך לראש ויורדות למקומן לגוף ויוצא פרצוף ס"ג. ובכך סיימנו את המטי ולא מטי בע"ב הנקרא התפ"ב ואנחנו הולכים ללמוד בשיעור הבא את המטי ולא מטי בס"ג.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא