לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שלז-שלח | שיעור 26

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 26 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד של"ז-של"ח – כ"ח כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה נלמד שני נושאים עיקריים: א. התהליך לקראת מטי במלכות ב. מהו האור האחד שעובד מיסוד למלכות 2. במצב שהיינו עד כה היה מטי בכתר, ומטי ביסוד היות והוא ו"ק 3. כתר מזדכך, נהיה מטי בחכמה שהוא ג"ר. ולכן גם מטי בהוד ויסוד עולה ומתכלל הג"ר שלו שהוא הוד. מעביר בחינה למלכות ואז נוצר מטי במלכות. שהיא בחינת ג"ר. 4. ישנה קושיא, לגבי העברה של בחינה אחת מיסוד למלכות, שהרי יסוד הוא כבר בחי' שורש ואין בחי' קטנה משורש. 5. הה' שעברה מהבינה לכל הז"א בנויה מד' וו' – שהד' ניתנה מצד הנקבה דבינה והו' שבה' ניתנה מהזכר של בינה. 6. כאשר היסוד חוזר להוד, חוזר רק הו' שבה' אולם הד' אינה חוזרת והיא האור האחד שניתן למלכות כדי שתוכל להיות מסוגלת לקבל הארה מבחי' מטי במלכות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא