לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שלה-שלו | שיעור 25

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 25 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד של"ה-של"ו – כ"ז כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כאשר בינה עושה זיווג ב'ב' ומולידה את הה' שהוא בחי' חסד, היא אינה מעבירה את הה' הזאת לכלי דחסד, אלא לאחר הזדככות לבחי"א. 2. החסדים שבבינה הם חסדים שנותנים שלמות, דהיינו בחי' ג"ר. לעומתם, החסדים שיש בכל הז"א הם נקראים חסדים דו"ק. נותנים תיקון, אבל לא נותנים שלמות. זאת כדי שהז"א שהוא הבן, לא יהיה בגאווה, היות ואהבה חלוטה אינה אהבה, אלא שיהיה לו מקום לעבודה. 3. הה' שניתנה לכלי דחסד אינה צריכה להזדכך בעברה לשאר המידות דז"א עד ההוד. כי כולם בחי"א. 4. כאשר הה' הזו עוברת ליסוד היא צריכה להזדכך מכיוון שביסוד מאיר רק אור המלכות והוא יוצא על בחי' שורש. 5. היסוד הוא התחלה של עירוב מידת הדין ברחמים, היות ויש בו גם את בחי' המלכות, דהיינו ההזדכות מא' לשורש וגם את בחי' הו' מהה' שהוא חסד. לכן כלול מחסד ורחמים. 6. מצד תכונת הנפש היסוד הוא ברית ואנו לומדים בברית זו שהיא מחויבות הן מבחי' טכנית דהיינו הגבורות והן מבחי' נפשית דהיינו החסדים. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא