לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שלא-שלב | שיעור 23

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 23 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד של"א-של"ב – כ"ה כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1.למדנו היום שני נושאים – א. ספירת הדעת ב. המשך התהליך למטי בנצח 2. ספירת הדעת מיוחדת מכל הספירות האחרות שאין לה ממשות עצמית אלא שהיא אור החסד שמאיר בבינה. וביתר דיוק, החיסרון של החסד שמעובר בבינה. 3. בינה במקורה היא ב' ב'. אבא במקורו הוא ג' ב'. והא' שנמצאת בבינה היא תוספת של כמו עובר בתוך מעי אימו. והיות והוא רוצה להיוולד ויכול להיוולד רק אם יש חכמה במדרגה אז כשאין חכמה הוא עומד שם בבחינת חיסרון. וזה הנקרא דעת. 4. מסקנה מהנקודה הקודמת: דעת הוא בחינת חיסרון של הגוף שנמצא בראש. והיא בחינת המודעות של האדם לחסרונות ולרצונות שלו. 5. מטי בנצח – היינו במצב של מטי בחכמה ובינה, מטי בחסד, לא מטי בגבורה ומטי בת"ת. דהיינו מאיר בחי' ג"ר במדרגה והבחי' האחרונה שהאירה היא ת"ת שהיא ג"ר של התוך. 6. חכמה שהייתה ג' ב' מזדככת, מעלה ג' דהתלבשות לכתר, מעוררת את הכתר לעשות זיווג על ד' ג' בעקבות כך יש מטי בכתר. שמשפיע ו"ק דרך אחוריו לכל המדרגות. 7. במצב זה יש מטי בכתר, לא מטי בחכמה ובינה (מטי בבינה כפרצוף נפרד) לא מטי בחסד, מטי בגבורה, לא מטי בת"ת – ת"ת הופכת פניה למטה כי אין לה הארה של ג"ר ומעבירה ד' אורות (דהיינו רשימות) לנצח ואז נעשה זיווג על בחינת הנצח ומתפשט אליה אור והוא הנקרא מטי בנצח

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא