לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שכה-שכו | שיעור 20

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 20 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

שיעור 20 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה' סיכום בנקודות עמוד שכ"ה-שכ"ו – כ"א כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. חזרנו היום על תכונת הכלי דכתר שההארה שלו היא נקראת בו"ק, דהיינו חסדים. זאת מכיוון שכלי הכתר מתנהג כמו אור הכתר שהוא באחוריים למדרגה, היות וכבר בגל' הסך של בחי"ד הזדככה ואור הכתר הסתלק ולא יחזור למדרגה עד גמר תיקון. לכן הוא באחוריים ואז גם הכלי דכתר נמצא באחוריים. 2. ישנן ב' בחי' של ספירות: מצד אור הגר שהוא חכמה הם נקראים כח"ב ת"ת ומלכות מצד אור הו"ק שהוא חסדים הם נקראים חסד גבורה ת"ת נצח הוד. בחסדים יש לנו ב' כוללים שהם נקראים חסד מצד החסדים ומלכות מצד הדין. 3. בכל פעם שנאמר מטי בכתר הכוונה על הו"ק ואורת דחסדים, בכל פעם שנאמר מטי בחכמה הכוונה על אור הג"ר ועל החכמה. 4. כלי דחכמה וכלי דבינה, לשניהם יש בחי"ב. מהזיווג של ב' ב' שעשה חכמה. כאשר מזיוג זה החכמה קיבלה את הג"ר של הב' והבינה קיבלה את הו"ק של הב' ב'. 5. השותפות הזאת מאפשר להם להיות יחד כשצריך להוליד את הז"א. והשוני שהם מאפשר להם להיפרד כשצריך הארה שונה להאיר לתחתונים או לקבל מהעליונים. 6. הולדת הז"א באה בשני שלבים מצד הבינה, לצורך העיבור והכנה ללידה היא מתחברת עם כלי החכמה. ולצורך הלידה של החסד היא נפרדת ממנו ומולידה אותו בו"ק.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא