לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שכא-שכב | שיעור 17

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 17 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שכ"א – שכ"ב. י"ח כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם שכאשר מטי בחכמה מתפשט על ג'ב' וכאשר הוא מזדכך, אז הוא מזדכך רק על ג' דהתלבשות ומעביר ב' דהתלבשות לכלי דבינה. 2. הג' דהתלבשות, מהזדככות הכלי דחכמה, עולה לכתר, הוא מעורר שוב את הג' דעוביות דכתר, ונעשה שוב זיווג על ד'ג' בכתר וחוזר להיות מטי בכתר, לא מטי בחכמה . 3. לאחר שכלי דחכמה העלה את הג' דהתלבשות לכתר, הוא ממשיך להזדכך מב' דעוביות לא' דעוביות. הוא מעביר את הא' דעוביות לבינה. 4. כדי להעביר לבינה את הא' דעוביות, היה צריך החכמה להפוך פניו למטה לבינה. 5. תזכורת לכללים בהפיכת פנים-  בכל מדרגה, המדרגה העיקרית היא המדרגה הגבוהה שעליה עושה זיווג. למשל בכלי דחכמה, הב' היא המדרגה הגדולה ולכן היא נקראת למעלה. המדרגה היותר קטנה היא נקראת למטה. דהיינו א' בכלי דחכמה נקראת למטה.  ערך נוסף הוא פנים ואחור. פנים זה החשוב ואחור זה הלא חשוב.  הבחנה נוספת, כשיש זיווג, אז הלמעלה דהיינו הב' הוא החשוב. כשאין זיווג אז הלמעלה הופך להיות לא חשוב והא' הופך להיות חשוב, לכן הוא יהיה עם פניו למטה. 6. במצב זה, לאחר שהעביר החכמה את הא' לבינה, לבינה יש ג' אורות: א. ב' דהתלבשות שקיבל מחכמה ב. ב' דעוביות מהרשימה שנשארה בכלי דלגלגלתא שהתעוררה להיות נקבה בכלי דבינה. ג. בחינה א' שהיא אור הז"א שקיבלה בינה מחכמה. 7. בינה לא נותנת עדיין את א' לחסד, כי אין כח לחסד לקבלו לפני תהליך אחר שיקרה, שאותו נלמד בהמשך. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא