לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שיח-שיט | שיעור 15

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שי"ח – שי"ט – ט"ו כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. הכלים שנשארו מגלגלתא הם בחינת אור העב, שנשאר מהטעמים והנקודות, והם עשרה כלים מכתר ועד מלכות. 2. פרצוף הע"ב עושה זיווג דהכאה, מושך אורות, מקבל אותם בקדושה וממלא את הכלים הריקניים דגלגלתא והוא הנקרא מטי ולא מטי. 3. אור הראשון שמתפשט הוא בגובה קומה של ד'ג', שזהו גובה הקומה של פרצוף ע"ב והוא המתפשט בכלי הריקן של הטעמים דגלגלתא שנקרא כלי דכתר. 4. לאחר התפשטות ד'ג', נעשה ביטוש בפרצוף ע"ב והסתלק אור של ד'ג' שהאיר בכתר וזה נקרא לא מטי בכתר. 5. לאחר הזדככות ד'ג' העביר רשימות של ג'ב' לכלי הבא, שהוא הכלי דחכמה, שהוא כלי של הנקודה הראשונה שנשארה מגלגלתא. 6. לאחר שהיה לא מטי בכתר, היה מטי בחכמה, דהיינו שעשה זיוווג על ג'ב', שהתפשט בכלי דחכמה. 7. לג'ב' שהעביר כלי דכתר לכלי דחכמה, אומר שיש שם תשע בחינות ומונה אותן באופן הבא:  ג' דהתלבשות- 1  ב' דעוביות- 1  א' דעוביות שהוא ז"א- 6 בחינות  ומלכות- בחינה אחת- 1 יחד 9 8. עד כה למדנו רק התפשטות לשני כלים, כך בהמשך נלמד איך כל אחד מהכלים הריקניים של גלגלתא מקבל הארה ונצטרך ללמוד מהו הרגש המיוחד של כל הארה כזו, שהיא גם תכונה נפשית

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא