לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שיד-שטו | שיעור 13

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 13 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שי"ד – שט"ו – י"ג כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם, שבתהליך הנקודות נוצרו כלים דגוף שלצורך כך צריך שתהיה התפשטות האורות והסתלקותם, הן מצד או"פ והן מצד או"מ. ובהתאמה הן מצד פנימות הכלי והן מצד דופני הכלים. 2. למדנו היום מעין חזרה על ענין זיווג דהכאה והנקודות. כדי להתרגל ולפרש את שפת האר"י הקדוש. 3. בראש נוצרים ג' כלים דראש ממטה למעלה שנקראים שורשי כלים 4. הכלים דגוף נוצרים ע"י התפשטות האור ממעלה למטה לז' ספ' תחתונות ותהליך של נקודות וכן בהתפשטות המקיפים והסתלקותם. 5. רק ב' הכלים דגוף הנקראים מלכות וז"א נעשו כלים גמורים בעוד שהכלים של בינה חכמה כתר דגוף ייעשו בהתפשטות ב' (תהליך זה נלמד בהמשך) 6. בהתפשטות ב' הנקראת ע"ב הפנימי או ע"ב החיצון לא חוזר אור הכתר למדרגה, אלא רק אור חכמה. וע"כ יכול הכלי דכתר לסבול האור הזה ולא מתבטל. 7. בכל אחד מהכלים מתקבל אור קטן יותר מטבעו – למשל אואר החכמה בכלי דכתר אור הבינה בכלי דחכמה וכן הלאה עד אור המלכות בכלי דיסוד 8. תהליך התחלקות האורות בכלים כפי שהובא בנקודה הקודמת קורה בתהליך הנקרא מטי ולא מטי שאותו נלמד בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא