לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שיב-שיג | שיעור 12

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 12 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שי"ב – שי"ג – י"ב כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה למדנו על הכלים הנוצרים בגל' בזמן התפשטות והסתלקות האורות 2. התפשטות האור והסתלקותו הן מבחי' פנימי והן מבחי' מקיף עושה את הכלי ראוי לתפקידו 3. האורות המקיפים חשובים כי הם מייצרים את דופני הכלים שנותנים חיזוק לכלי, ולכן גם בהם צריך התפשטות והסתלקות. 4. הכלים היחידים שנוצרו בהתפשטות והסתלקות א' הם כלי מלכות וכלי ז"א, היות ורק בהם התקיימו התנאים שנאמרו לעיל. 5. הכלים של בינה חכמה וכתר יעשו בהתפשטות ב'. בהמשך נלמד כיצד. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא