לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שי-שיא | שיעור 11

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 11 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש"י – שי"א – י"א כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. יקו"ק שדיברנו עליהם באות נ' באור פנימי בח"א, הם תיארו לנו את הכלים מצד העיגולים, שהם חומר הבריאה. 2. עתה אנו לומדים את הוי"ה מצד החומר של הקו. דהיינו, שהוא כבר מצד הנברא, שהוא הכלים של ה'יתר דבקות' כלים דאור חוזר. 3. שם הוי"ה מפורט על פי הסדר הנ"ל: י' הוא אור הנקודות של גל' ה' ראשונה הסתלקות הנקודות של גל' ו' – התפשטות הנקודות של פרצוף ע"ב ה' הסתלקות הנקודות של ע"ב 4. בפסוק סולו לרוכב בערבות בי"ה שמו, מרומז שב-י"ה נמצא שמו דהיינו הרצון של כל בחינת הקו שיהיה גם בעולמות הבאים. 5. בערבות, הכוונה היא בעירוב רחמים בדין שהיה בעולם האצילות. שי"ה מרמז על מה שהיה עד עולם אצילות ועד בכלל 6. כל הלימוד שבכאן, הוא מהווה לנו הכנה כדי לדעת באיזה כלי מדובר, שבהם יהיה מטי ולא מטי, היות תוכלים האלה הם השורש לכל מה שיקרה בכל קרן הבריאה והשתלשלות המציאות לאחר מכן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא