לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שח-שט | שיעור 10

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 10 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש"ח – ש"ט – י' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור הקודם למדנו, שבהסתלקות האורות- כל הרשימות שנשארות בכלי, פנים למעלה לספירה שמעליהם ואחוריהם למטה לספירה שתחחתם. פרט הכתר שאותו נלמד בהמשך. 2. נשאלת שאלה כיצד מדבר על י' כלים והתפשטות האורות בהם אם כל המדובר הוא בעולם העקודים. שמובנו, שהכל עקוד – קשור בכלי אחד. 3. התשובה לכך היא שבאמת יש כלי אחד שבנוי מעשרה חלקים, ורק כדי לסבר את האוזן אנחנו מדברים על זה כ י' כלים נפרדים. וזאת רק כהכנה לקראת עולם אצילות ששם יש עשרה כלים. 4. גל' וע"ב נקראים י"ה בגל' ו-ו"ה בע"ב, עפ"י ההתפרטות הבאה: התפשטות א' י' דשם הויה הסתלקות א' – ה' ראשונה התפשטות ב' – ו' דשם הויה הסתלקות ב' – ה' תחתונה 5. באות כ"ד נותן לנו סדר נוסף להבנת שם הוי"ה. שכתר דהיינו קוצו של י', הוא התפ"א, ההתפשטות בנקודות הוא י' דשם הויה, כללות הנקודות ה' ראשונה, התפשטות ב' ו' דשם הוי"ה והסתלקות ב' ה' תתאה. 6. חשוב לזכור את הכלל שנאמר לנו באות כ"ד – "מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, היות ואין השגה באור בלי כלי" ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא