לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שו-שז | שיעור 9

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 9 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש"ו – ש"ז – ח' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו שפרט לזיווג דהתלבשות ישנו זיווג דעביות שמתפשט ממעלה למטה לגוף ולכלים הריקניים דגל' 2. בשיעור זה אנו מבקשים להבין מה קרה בכלים הריקניים שנשארו מגל', וכיצד הם עומדים לפעול כאשר יקבלו את האורות מפרצוף ע"ב, שנקרא התפשטות ב' 3. הסביר לנו שכאשר הרשימה עומדת עם פניה כלפי מעלה, זה אומר שהיא מבקשת ורוצה את האור. והפוך – כאשר עומדת עם פניה כלפי מטה, אומרת 'איני רוצה את האור'. 4. כאשר יש אור ממשי במדרגה, אפילו אם הוא קטן מטבעה, אז הרשימה של הממשות שלה אינה מבקשת את האור, ז"א שאחוריה כלפי האור. 5. הכתר, תמיד יהיה אחוריו כלפי האור, בשונה מכל הבחינות האחרות והתוצאה של זה שהמדרגה לא תבקש את אור הכתר. אלא ההתפשטות הראשונה תהיה דווקא של אור חכמה בכלי הכתר וכיצד נעשה ההתפשטות הזאת נלמד בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא