לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נט-ס | שיעור 30

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נט-ס | שיעור 30

סיכום בנקודות שיעור 30

א. לאחר החטא ישנן ג' גופים הפנימי ביותר נקרא אמונה או חשמל או ציפורן כנגד אור חוזר המלביש. הגוף השני החיצון יותר הוא קליפת נגה שלאחר החטא היא טוב ורע, למעלה מחזה טוב ולמטה רע. הגוף השלישי הוא גוף דעולם הזה שהוא פסולת ג' קליפות של רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת והוא נפש הבהמית של הגוי.

ב. עיקר העבודה של האדם היא בקליפת נגה טוב ורע ובכל אופן קצת עבודה יש גם בגוף השלישי היות וזה קליפה שיש בה ניצוצין מהטוב כדי שהיא תוכל לשמש כקליפה השומרת על הפרי עד שקליפת נגה תהיה כולה טוב ותגלה את האמונה שדרכה ניתן לקבל את האור ולקיים את תכלית הבריאה.

ג. נציין שבשבת יש נשמה יתרה וכן זוכה היהודי לעשות עבודה כנגד החשמל והציפורן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא