לעילוי נשמת הנפגעים בפיגוע בבני ברק (תשפ״ב)

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נא-נב | שיעור 26

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נא-נב | שיעור 26

סיכום בנקודות שיעור 26

1. לאחר חטא אדה"ר פרט לאור הנפש בכלי דכתר כל הבחינות האחרות נפלו.

2. אור הרוח שמתווסף למדרגה ע"י כלי דחכמה לא נפל לקלי' אבל התמעט מאור הרוח ולכן התיקון שלו הוא ע"י מחשבה ולא ע"י מעשה או אכילה. דהיינו לא ע"י גוף אלא בירור מחשבתי ושכלי ולכן את מדרגת המדבר מתקנים ע"י תפילה ולימוד.

3. מדרגת בינה ז"א ומלכות נפלו לקליפות של ענן גדול רוח סערה ואש מתלקחת.

4. יש הבדל בין מדרגת הבינה שהיא מדרגת החי לבין ז"א ומלכות שהם מדרגות צומח ודומם.

5. ההבדל הוא שצומח ודומם ברור שא"א לתקן אותם במקומם במסגרת צ"ב ואילו מדרגת החי שהוא צד הבהמה אפשר לתקן אבל צריך בה זהירות מאוד גדולה.

6. תיקון הבהמה הוא תיקון קלי' נוגה ומי שמתקנה נקרא בעל מידות - וזהו צד הגוף שלו.

7. מדרגת צומח ודומם עלולים להפוך לבעל ואשרה לעבודה זרה וגאווה גדולה של גדלות האדם והיות וצ"ב ברור שאסור לקבל במדרגות אלו לכן יש פחות אחיזה לקלי' בהן והן יכולות להתברר ע"י אכילה שהיא בירור גופני כדי להעלות אותן למדרגת האדם.

8. יש להזכיר שכל המדובר הוא רק מצד האדם שהגוף אצלו שהוא הנפש הבהמית מהווה כלי לנשמה שהיא הנפש האלוקית.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא