לעילוי נשמת הנפגעים בפיגוע בבני ברק (תשפ״ב)

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מט-נ | שיעור 25

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מט-נ | שיעור 25

סיכום בנקודות שיעור 25

1. למדנו בשיעור הקודם שעולם האצילות הוא המקום שבו ניתן וצריך לתקן את מדרגות דומם וצומח אבל רק בהתכללות בעליה לעולם האצילות.

2. מדרגות אלו הם כנגד לבוש והיכל שאי אפשר לתקן אותם במקומם היות ובצמצום ב' יצאו מחוץ למדרגה.

3. הברור הוא ע"י אכילה והתכללות המדרגות האלו בצד האדם. וכאשר אדם רצה לקבל אור על המדרגות האלו כאילו הם מתוקנות כבר מצד עצמם אז אכל מעץ הדעת וגרם לחטא שבו גם המדרגה הזאת של נשמה שהיא מדרגת החי ירדה למקום שהוא לא יכול להיות מתוקן אלא דרך קורבן בבית המקדש על כן דבר הראשון שעשה נח לאחר המבול זה הקורבנות לה' ומאז הותרה אכילת בעלי חיים כדי להכליל אותם גם בצד האדם.

4. כאשר אדם מבקש לתקן את צד הבהמה על ידי אכילה צריך לראות האם יש בו את הכוח להכליל אותו בצד האדם היות והאור שמתקבל גם בצמצום ב' במדרגת החי הוא אור גדול שיכול לבלבל את האדם כאילו במדרגה זו יש לו כבר הבחנה בין אמת לשקר וזה יוצר מצב שהתאוות מתחילות לנהל את האדם ולא השכל הישר.

5. היות והחיות של הדומם והצומח הן קטנות אז הן פחות מבלבלות את האדם ומאפשרות להשתמש בכוחות של האדם עצמו ולא בכוחות חיצוניים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא