לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מז-מח | שיעור 24

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מז-מח | שיעור 24

סיכום בנקודות שיעור 24

א. שני נושאים עיקריים למדנו בשיעור זה האחד חזרה והדגשים על תפקיד הנוגה. וב' על יצירת מסגרת לטיפול נכון בחסרונות.

ב. נגה היא עבודת המידות ולא החשמל היות והחשמל הוא צד הזכר שהקשר שלו קשר מופשט ורוחני לבורא, למשפיע. בעוד שהנקבה שהיא נוגה התפקיד שלה להיות עזר כנגדו.

ג. רק בעולם אצילות יכולה לשמש כעזר אמיתי היות ובעולמות בי"ע יש שמה קליפות של רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת שלוקחות את עבודת המידות לניתוק מתפיסת הבורא.

ד. הטיפול בחסרונות נעשה בעולם האצילות לשם כך נבנה מקום החסרונות שנקרא זו"נ בקשר של אחור באחור דהיינו, ויתור על הרצונות והורדתם לבי"ע.

ה. הכוח של ויתור על הרצון הוא זה שמאפשר את הטיפול ברצון בלי להיות נתון לקליפות.

ו. עולם אצילות נבנה עם שלמות של חכמה בראש דאריך שלמות של בינה בראש דאבא ואמא, וחסרונות מחזה ולמטה בישסו"ת וזו"נ בתיקון של חפץ חסד.

ז. הטיפול בחסרונות שנמצאים בבי"ע הוא על ידי העלאתם לזו"נ דאצילות ותיקונים במסגרת של עיבור המאפשר להוריד את לב האבן ולתת רצונות של צמצום ב' דהיינו לגייר את הרצונות.

ח. זאת בחינת התורה שנקראת זו"נ דאצילות שהיא מסגרת לטיפול בחסרונות לכן כל רצון צריך להיות מטופל במסגרת התורה שהיא מאפשרת להשתמש בחסרון לקשר עים ה'.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא