לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שד-שה | שיעור 8

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 8 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמ' ש"ד – ש"ה – ז' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו שישנם ב' זיווגים: זיווג דזכר על ד' דהתלבשות כשג' עוזרת לו. וזיווג על ג' דעוביות, כשד' מתכללת בג'. 2. הזיווג של ג' דעוביות מתפשט לגוף ועושה שתי פעולות: פעולה אחת- התפשטות של כלים עצמיים, שנקרא פרצוף ע"ב. בחינה שניה- שמאיר לכלים הריקניים שנשארו מגלגלתא. 3. כאשר מאיר פרצוף ע"ב בכלי הריקני של גלגלתא שנקרא כתר, זה נקרא מטי בכתר, למרות שאור חכמה מתפשט, אנחנו קוראים לו על שם הכלי. 4. למדנו מושג שנקרא הבטה שזה זיווג דהכאה. 5. למדנו את המושגים פנים ואחור שהם חשוב ולא חשוב, ביחס לאותו מצב שבו נמצא הפרצוף. למשל, כאשר הכלי של החכמה מקבל אור חכמה, אז אור חכמה הכי חשוב אצלו, זה נקרא פנים. אולם כאשר כבר לא יכול לקבל אור חכמה, כי המסך הזדכך. אבל מקבל רק אור הבינה, אור של בחינה ב'. אז הב' הופך להיות חשוב וג' הופך להיות לא חשוב. אז ה- ג' אחור וה-ב' פנים אפשרות נוספת, כאשר נשאר לי רק רשימות, גם מג' וגם מב', אז הג' עוד פעם הופך להיות יותר חשוב והב' הופך להיות פחות חשוב. 6. החשוב שנקרא פנים, נקרא שפניו למעלה כלפי האור. הלא חשוב נקרא שפניו כלפי מטה. 7. כל מה שלמדנו על פנים ואחור, חשוב ולא חשוב, מסתכל מעלה או מסתכל למטה, כל אלה הם רק מושגים שלמדנו בשביל שנשתמש בהם אחר כך בתהליך של מטי ולא מטי. ❦ שיעור 8– תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה' סיכום קצר של השיעור עמ' ש"ד – ש"ה – ז' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני לעילוי נשמת נירה איטה בת מרתה היום הזכרנו מה שלמדנו בשני השיעורים הקודמים. אחרי שהסתלק האור נשארו לנו רשימות של ד' דהתלבשות וג' דעוביות- אחר הביטוש עלו לראש ולמדנו שהסתדרו באופן מיוחד . יש ב' מיני זיווגים: ד' דהתלבשות- יצר שינויים בשורשים- למדנו בשיעור הקודם. ג' דעוביות- זיווג על צד הנקבה המתפשט לגוף היום ניסינו להבין מה קורה כשהאור הזה מתפשט לגוף. שני דברים קורים: 1. עושה זיווג דהכאה ויוצא בחינת פרצוף ע"ב. על כך לא דיברנו. 2. נפרט כעת נקודה ראשונה- אור החכמה מאיר בכתר הסבר- אנו יודעים שנשארו לנו מגלגלתא כלים ריקניים: כלי של כתר, כלי של חכמה, כלי של בינה וכו' כעת בא להאיר לי אור במדרגה. כשנעשה זיווג בראש נעשה על ד'ג'. האור מאיר גם בכלים הריקניים דגלגלתא ואז מאיר אור של ג' בכלי של כתר מאיר רק אור חכמה בכלי של כתר- זה נקרא מטי בכתר- הכוונה מאיר אור חכמה בכלי הריקני של כתר. מה הסיבות שאור הכתר אינו מאיר בכלי דכתר? כי אין עוביות על בחינה ד', יש רק על ג'. נקודה שניה- מה חשוב ומה פחות חשוב ומהי הבטה? מה קרה בכלים בזמן הנקודות? מסביר לצורך כך מושגים – פנים ואחור, והבטה הבטה- זיווג דהכאה פנים ואחור- חשוב ולא חשוב חשוב- הדבר המשמעותי שאותו אתה צריך לעשות לפי התפקיד שלך- כמו שמורה צריך להיות מורה וזה מה שחשוב ולא היותו למשל תלמיד. כשמדובר למשל על בחינה ג'- מה חשוב בה? שמאיר בה בחינה ג'- אז הג' שלה מביט אל האור. אם האור מסתלק ומאיר בה רק ב'- הג' הפך להיות פחות חשוב מהב'. הדבר הממשי מתגבר על הדבר שהיה לי קודם. יש חשיבות כשמאיר האור ויש חשיבות רק של זכרונות. מה חשוב יותר? כשמאיר האור עצמו. אחרי כל ההסתלקות, כל הרשימות מסתדרות כך שהפנים שלהן כלפי מעלה. למה? כי כל אחד רוצה לקבל את אורו שהסתלק ועוד, שכל ענף(הרשימה) שואפת להתחבר לשורשה (האור שהסתלק ונמצא למעלה בראש). רשימה של ג' יותר חשובה אם יש לי ב' רשימות. כי תמיד הרשימה היותר גדולה היא החשובה יותר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא