לעילוי נשמת הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים קנייבסקי

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים לז-לח | שיעור 19

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים לז-לח | שיעור 19

סיכום בנקודות שיעור 19

1. בשיעור זה למדנו על מקור הקליפות הנקראים ענן גדול רוח סערה ואש מתלקחת.

2. שורש הקליפות הוא העבירות על החוק.

3. על החוק אפשר לעבור רק שיש חוק ויש מקום לעבור עבירה.

4. חיסרון אינו קליפה כפי שראינו בעולם העיגולים שהם אינם קליפות אלא מקום לעבודה.

5. בעולם א"ק לא היה מקום לעבור עבירות למרות שהיה חוק היות והמלכות שעליה היה החוק הייתה רק נק' בסיום רגלין.

6. כשמלכות עלתה לבינה נהיה מקום לעבור עבירות מקום זה מתחלק לשלוש זו"ן דבינה ז"א ומלכות.

7. ביציאת עולם הנקודים בקטנות בקומת נ"ר לא הייתה עבירה אולם בגדלות כשהתפשטו למקום חלל שמתחת לפרסה שהוא המקום לעבור עבירות אכן עברו עבירות ועשו קליפות.

8. היות ונתערבו כלים דפנים עם כלים דאחור לכן נשברו גם הכלים דפנים. ובשל העירוב ביניהם וחוק ההתכללות כל רצון מעורב מכל ד' הרצונות הללו.

9. זו"ן דאצילות בקביעות נתקנו מהכלים דפנים שהם ברי תיקון ניתן לתקן גם את הזו"ן דבינה בקומת נשמה בצורה שלימה אולם את ב' הכלים התחתונים דאחור מצד ז"א ומלכות בקומת חיה ויחידה לא ניתן לתקן בזמן תיקון.

10. מב' הכלים הללו של ז"א ומלכות שהם כנגד לבוש והיכל שבהם עברו עבירה נוצרו ג' הקליפות ענן גדול רוח סערה ואש מתלקחת שעליהם נלמד בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא