לעילוי נשמת הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים קנייבסקי

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים לה-לו | שיעור 18

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים לה-לו | שיעור 18

סיכום בנקודות שיעור 18

א. למדנו בשיעור הקודם שמצב ההשתוקקות מחולק לעיבור יניקה ומוחין, ויורד להיות נשמה בעולמות עשיה יצירה ובריאה.

ב. בקדושה ההשתוקקות הופכת להיות חיות ונשמה לעבודה מבחינת עולם העשיה לעבודה פרקטית שהוא בחינת הכבד, בעולם היצירה לאומנות שבאה מצד הרגש, ובעולם הבריאה ללימוד ומוחין מצד התובנות של העבודה.

ג. המקום הגבוה ביותר הוא גם הפנימי ביותר וגם רחוק יותר ממרכז העיגולים.

ד. עולם העשיה באותו יחס הוא הנמוך ביותר החיצון ביותר מצד הקו, והכי רחוק מהאורות המקיפים הגדולים בעיגולים, והקרוב ביותר לסיומם במרכז העיגולים.

ה. יוצא מכך שעולם העשיה הוא המקום המסוכן ביותר כי הוא גם רחוק מאורות מקיפים וגם רחוק מאורות פנימיים ובו עלולות הקליפות להאחז ולקחת את האדם למקום של עצלות, או התלהבות יתר וכדומה, שמרכבת יחזקאל מתארת לנו בחינות אלו כענן גדול רוח סערה ואש מתלקחת שאותם נלמד בשיעור הבא

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא