לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים כט-ל | שיעור 15

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים כט-ל | שיעור 15

סיכום בנקודות שיעור 15

1. בשיעור הקודם למדנו יעל הרציפות שיש בעבודת ה' מעולם אדם קדמון עד לעולם הזה, כאשר בכל מקום נעשית העבודה הפנימית ביחס לאפשרות באותו עולם. אסור לעשות עבודה שאינה מתאימה לאותו עולם.

2. בשיעור זה התחלנו את פרק ה' בו למדנו שהמבנה הכללי של כלל העולמות הוא גם המבנה הפרטי של כל עולם ועולם ושל כל פרצוף ושל כל יחידה שלמה.

3. המבנה הוא כנגד י-ה-ו-ה והם עולמות א"ק ואבי"ע והם הפרצופים בכל עולם וגם מבנה הפרצוף עצמו.

4. היות ואנו עובדים בצמצום ב ובהם לבוש והיכל יצאו מהמדרגה כנגדם האורות העליונים חיה ויחידה יצאו למקיפים בראש, ע"כ המבנה הוא רק בג' אורות ובג' לבושים.

5. המבנה באדם והבעולמות הוא כנגד נשמה, רוח ונפש שמיקומם בהתאמה הוא במח לב וכבד.

6. הנשמה גבוהה מהרוח ופנימית אליה. הרוח מלבישה בחיצוניות הנשמה בחזה ולמטה וחיצונית לנשמה.

7. הנפש שמשכנה בכבד חיצונית לרוח שחיצונית לנשמה ומלבישה מחזה דרוח ומטה.

8. כל יהודי מחויב ממתן תורה לחיות חיי נשמה, ובאמת חיוב זה נובע עוד מלידת אדם הראשון, והתורה הקדושה מחייבת את היהודי להיות מכוון לחיי נשמה, להשתמש ברגש ובתחושות הגוף רק כאמצעי ולבוש נקי לחיי הנשמה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא