לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים כז-כח | שיעור 14

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים כז-כח | שיעור 14

סיכום בנקודות שיעור 14

א. כל הבא מתחילת אצילותו אינו מקבל שינוי.

ב. הדבר הראשון שבא מתחילת אצילותו בבריאה הוא הבחירה ביתר דבקות ולכן בחירה זו הופכת לרעיון מוביל שכל רעיונות המשנה חייבים להיות כאלה שתומכים ברעיון הזה.

ג. הפרצוף הראשון שיצא כדי לבטא את יתר הדבקות היה פרצוף גלגלתא שהוא בריח התיכון של עולם א"ק.

ד. פרצוף זה לא יכול היה לקיים את כל הרעיון אלא רק עד הטבור ולכן היה צריך להוליד מתוכו פרצוף נוסף שימשיך לעשות את העבודה בסטנדרט יותר נמוך במקום זיווג על ד' יעשה הזיווג רק על ג' והוא הנקרא פרצוף ע"ב.

ה. גם ע"ב לא הצליח לעשות את כל העבודה והיה צריך על ידי הביטוש להסתלק כדי שיהיה לו מקום פנוי להוליד פרצוף הבא הנקרא ס"ג שהמשיך את התיקון.

ו. פרצופי ע"ב וס"ג שבאו כעזר לגלגלתא תיקנו רק עד הטבור דא"ק. יוצא מכך שכל המקום שמטבור ולמטה עדיין אינו מתוקן דהיינו לא מבטא ותומך ברעיון של לקבל בעל מנת להשפיע בחלק הרצון הזה.

ז. לאחר פרצוף ס"ג נולד עולם הנקודים בקטנות ומילא באופן חלקי את שתי שלישים עליונים דא"ק אולם כשרצה למלא באור של מטרת הבריאה שהוא אור החכמה מקום זה גרם לשבירה.

ח. לאחריו יצא עולם האצילות כדי להמשיך את התיקון, אולם היה חייב להוריד סטנדרטים וויתר על הרצון לקבל בעל מנת להשפיע באופן זמני ועבד רק עם להשפיע על מנת להשפיע, אולם עם שאיפה מתמדת של לקבל בעל מנת להשפיע.

ט. שאיפה זו התבטאה בעלייה של רצונות מעולמות בי"ע שלשם נפלו הכלים בשבירה ובכל פעם תיקן חלק מהם.

י. כדי לעשות את המעבר של הכלים מעולמות בי"ע שיבואו לתיקון בעולם האצילות היה צריך את נשמת אדם הראשון ובהמשך של נשמות הצדיקים כדי שיתקנו לאט לאט את הרצונות שנמצאים בשליש תחתון דנה"י דא"ק מקום עולמות בי"ע.

יא. כאשר יתוקנו רצונות אלו אז תתבטל הפרסא ויתפשטו רגלי אצילות עד נקודה דעולם הזה ויחזרו לסטנדרט גבוה יותר של הרעיון המרכזי של מקבל בעל מנת להשפיע והוא שכתוב ועמדו רגליו על הר הזיתים.

יב. משיח נקרא גדלות ההשגה דהיינו קבלת אור החכמה גם במקום נה"י דא"ק וזה יהיה אפשרי כאמור רק בגמר תיקון.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא