לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שב-שג | שיעור 7

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 7 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש"ב – ש"ג – ו' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בזיווג דהתלבשות, שהוא זיווג דזכר, השינוי שנעשה בשורשים הי ששורש המלכות עלה ליסוד ובשאר לא היה שינוי. 2. בזיווג דזכר, השליטה היא לזכר – לד' דהתלבשות, שהוא הכלל. והחכמה או הנקבה, מתכללת בו. 3. בזיווג דנקבה, הנקבה היא הכלל והזכר מתכלל בה.מכאן אנו לומדים שאם המחשבה הפרקטית צריכה לשלוט, צריך לתת לה מקום והזכר צריך לעמוד בצד. לשים את עצמו בצד ולהיות תחת הנקבה. דוגמה: אם יש לי רעיון שעכשיו אני רוצה להיות פרקטי,אז זה שיש לי רעיון לא זה מה ששולט. אלא איך אני מבצע. כי אם יש לי רעיון להיות ציפור וזה לא בר ביצוע אני שם את ה בצד. מי ששולט כרגע הוא איך מבצעים את זה 4. כתוצאה מכך שצריך לתת מקום לשיטה לצד הנקבה, דהיינו לג' דעביות, נעשות שינויים גם בשורשים. הכתר ירד לבחי' חכמה, דהיינו שבשורש הכתר מאיר אור החכמה וכן בשורש החכמה מאיר אור הבינה. 5. השינוי בשורשים מאפשר לסילוק אור הכתר, כך שחכמה לא תצטרך להיות מבוטלת בו, תוכל לקבל שליטה ולהאיר את תכונתה לצד הנקבה הנקראת ג' דעביות 6. כדי לעשות זיווג שלם, חייב את ב' הזיווגים. זיווג דהתלבשות כדי להתקשר לעליון, שבמקרה זה הוא גלגלתא. והזיווג דעביות, כדי להוציא בחי' חדשה שהוא פרצוף ע"ב ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא