לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים יט-כ | שיעור 10

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים יט-כ | שיעור 10

1. ישנו הבדל בין העיגולים מצד העולם לעיגולים מצד הראש.

2. העיגולים מצד העולם מתארים יותר את ההשתוקקות העצמית של האדם ובראש את האמצעי והגירוי לייצר אמונה.

3. הבחירה היא גורמת למפגש של העולם והעבודה היא לייצר אמונה דהיינו או"ח המלביש כדי להכריע את הבחירה שתוכל גם להתפשט לגוף.

4. נושא נוסף שלמדנו הוא שיש הבדל בין סדר העיגולים של העולם לאחר הצמצום ולאחר הקו.

5. בצמצום בנק' דס"ג לפני יציאת עולם הנקודים מקום עולם העשיה הוא הקרוב ביותר למרכז ממילא עליון יותר מצד חצאי העיגולים התחתונים (חצאי העיגולים העליונים הם מקום הפנימיות ששם יצא עולם אצילות ולכן אין מתייחסים אליהם בלימוד זה כרגע).

6. לאחר יציאת עולם הנקודים בקו עיגול של עולם העשיה נדחה למקום הרחוק ביותר והנמוך ביותר ועולם הבריאה שהיה רחוק יותר הופך להיות קרוב יותר לנק' המרכז.

7. ההיפוך הזה נעשה מכיוון שבקו המדידה היא עפ"י הערך ובעיגול לפני הקו היא עפ"י החשק.

8. שתי אמות מידה אלו נוהגות בקו כאשר אדם חי את הבחירה שלו שהיא נגזרת של היתר דביקות ושל העבודה בצ"ב להשפיע בע"מ להשפיע אזי עולם הערכים שלו יהיה זה שמוביל אותו בלי להתעלם מהחשקים שלו ואם ההיפך ח"ו שהחשק מוביל אזי הערכים לא יהיו אלו שקובעים את החשיבות אלא החשקים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא