לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים יז-יח | שיעור 9

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים יז-יח | שיעור 9

סיכום בנקודות שיעור 9

1. יש להבדיל בין עיגולים שיוצאים לאחר הצמצום טרם הקו לעיגולים שיש בראש של הקו.

2. לאחר הצמצום שקרה לאחר הבחירה ביתר דבקות באינסוף יצאו כלים לעיגולים שהם נקראים עולם.לאחר מכן היה זיווג דהכאה שנקרא "אדם קדמון", שבראשו יש עיגולים שבגופו יש יושר, כולו יושב בעיגולים הלליים שיצאו לפני זיווג דהכאה.

3. יוצא מכך שיש עיגולים דראש שהם אותו גירוי שלוקח הקו כדי לממש את הבחירה שלו ביתר דבקות בשונה מסביבת הפעולה שנקראית עיגולים שהם העולמות או ההיכלות.

4. אותם אורות שהקו לא יכול לקבל בגוף ונשארים בראש הם הנקראים "מקיפים".

5. גם בצ"ב שקרה נקודות דס"ג יוצאים עיגולים ורק לאחר הזיווג דהכאה בעולם הנקודים יוצאים בחינת מקיפים.

6. המקיפים שיוצאים בעולם הנקודים משנים את הסדר של העגולים שיצאו בעקבות צ"ב.

7. לאחר הצמצום, טרם הזיווג העיגול היותר רחוק – יותר חשוב. אולם לאחר הזיווג העליון של הקו שיוצא במקום העיגול הפנימי – הוא יותר חשוב. ע"כ הוא חייב לדחוק את העיגול הפנימי הזה שהוא פחות חשוב החוצה.

8. הגדרת החשיבות בקו היא על פי הקשר לאידאה, ובעיגולים עפ"י האור שמייצג אותו רצון.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא