לעילוי נשמת אלי גיא כמוס בן מטילדה

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים י"ג-י"ד | שיעור 7

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים י"ג-י"ד | שיעור 7

סיכום בנקודות שיעור 7

א. בשיעור הקודם למדנו שתי נקודות עיקריות: א' על ההבדל בין פנימיות לחיצוניות שהם אצילות ובי"ע, ופנים ואחור שהם: בריאה פנים, ויצירה ועשיה אחור.

ב. למדנו שבנקודות דס"ג נעשה צמצום ב' והרשימות שעלו לראש בעקבות צמצום זה גרמו שיצא פרצוף חדש הנקרא עולם הנקודים רק בג' כלים וב' כלים יצאו מחוץ למדרגה.

ג. בשיעור זה למדנו שבצמצום היו שתי הבחנות, גם הסתלקות האור כמו בביטוש בצמצום א', וגם הצמצום דהיינו שגם הרשימות הסתלקו מהכלים והכלים נחשכו לגמרי.

ד. כאשר הכלים נחשכים בעקבות הצמצום נוצרים עיגולים שהם המקום לעבודה, בהם צריך ליישם את הבחירה של צמצום ב' האומרת שלא משתמשים בלבוש והיכל כמקבלי אור.

ה. סביב נקודה דעולם הזה שעלתה למקום החזה מתעגלים עגולים של צמצום ב' דהיינו מייצרים מקום לעבודה כדי שיהיה אפשר לקבל את האור דרך אמת המידה שנוהגת על פי הבחירה של לקבל רק בל"ב נתיבות החכמה ולא יותר.

ו. הקליפה מבקשת את האדם לפעול במקום העיגול שבו אין מעלה מטה ולכאורה הכל מותר מבלי לקחת בחשבון את הבחירה הערכית.

ז. תפקיד האדם להתגבר על הקליפה ולהתעקש להמשיך לעבוד ולקיים את הבחירה שלו, זה נוהג כמעט בכל מפגש עם החיים ,הן במודע והן שלא במודע.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא