לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים ט-י | שיעור 5

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים ט-י | שיעור 5

1. בשיעור הקודם למדנו שישנו הבדל בין מקיפים דצ"א שהם על הכמות לצ"ב שהם על החומר.

2. הבדל זה מגדיר לנו את העובדה שבצ"ב הלבוש והיכל יצאו מחוץ למדרגה של הפנימיות, ואינם יכולים להיות פנימיים עד גמר תיקון.

3. כנגדם אורות חיה ויחידה מאירים כמקיפים מחוץ למדרגה ותפקידם הוא רק גירוי ולא יכולים להיות פנימיים.

4. הקליפות שהם העיוותים התודעתיים שלנו גורמים לנו לחשוב כאשר אנו רואים או מרגישים את האורות חיה ויחידה מרחוק לחשוב שהלבוש וההיכל הם אנחנו. הם פנימיים.

5. הקליפות גורמות לאדם לחשוב שכשאשר יהיו לו לבושים משובחים או בית או סביבה משובחת אז הוא יגדל באופן פנימי.

6. התיקון של הקליפה הוא שאדם יראה שכל החיצוניות הזו הנקראת לבוש והיכל הם רק גירוי להתקדמות פנימי, ע"כ תמיד בחינתו תהיה כיצד החיצוניות הזאת גורמת לי לשנות את הפנימיות, וע"כ רק מבחן התוצאה הפנימית קובע.

7. גם בלימוד התורה הידע של חיצוניות התורה – הוא נועד רק לגרות אותי לפנימיות התורה. וגם לימוד פנימיות התורה או חכמת הקבלה – אינו די בעצמו אלא שצריך הוא לגרות את האדם לעשות שינויים פנימיים כדי שנפשו תשתנה. לכן המעשים שעושה אינם הוא עצמו, אלא רק פנימיותו היא רק הנבחנת, וככה ייבחן האדם בעולם האמת.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא