לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד ש-שא | שיעור 6

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 6 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד ש – ש"א – ה' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. לאחר שהרשימות עלו לראש, נעשה זיווג על ד' דהתלבשות שהוא הנקרא זיווג דזכר. 2. הזיווג דזכר גרם לב' תנועות: א' שאור הכתר שהאיר ממטה למעלה מאיר ממעלה למטה ובעקבות כך יורד משורש המלכות למתחתיה. ב' מעורר את הרצון להתפשט לגוף 3. היות והזיווג היה על ד' ועביות דמסך דבחי"ד הזדככה, ע"כ אין אפשרות שיהיה גוף והתפשטות בבחי"ד 4. הזיווד שהתלבשות מעורר את הזיווג דעביות על ג' דעביות שהוא כן יכול להתפשט לגוף 5. מפה ניתן ללמוד שכאשר אדם חושב על רעיון הנקרא מחשבה מופשטת, זה צריך לעורר בו את הרצון למחשבה שהיא מעשית שיכולה להוריד את אותו הרעיון למשהו פרקטי. ובנפש זה גם להרגיש את הרעיון כדי לחבר גם את השכל ללב. ומי שזה לא מתעורר לו, נראה שהמחשבה הרעיונית שלו חסרה. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא