לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד רצח-רצט | שיעור 5

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 5 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד רצ"ח – רצ"ט – ד' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בעקבות הביטוש הסתלק אור הזך וכן המסך העלה ב' רשימות. רשימה דהתלבשות שהיא בחי' הזכר ורשימה דעביות שהיא בחי' נקבה 2. מה שעלה מהגוף מסתדר בראש באופן הבא: אור הכתר מתחת לשורשים שבפה, רשימה דהתלבשות מתחת אור הכתר ורשימה דעביות מתחת רשימה דהתלבשות. 3. היות ובראש יש זיווג תדיר דלא פסיק, אבל יחד עם זאת כבר אי אפשר לעשות זיווג על ד' דעביות, לכן נוצרו זיווגים חדשים בראש. 4. בראש נוצרו שני זיווגים – זיווג זכר וזיווג נקבה. זיווג הזכר הוא על ד' דהתלבשות בסיוע ג' דעביות, שאינו מתפשט לגוף. וזיווג דנקבה הוא על ג' דעביות שד' דהתלבשות מצטרפת אליה והיא זו שמתפשטת לגוף. 5. ב' הזיווגים האלה נקראים זיווג דזכר שהוא זיווג מופשט וזיווג דנקבה שהוא הזיווג המעשי, דהיינו שמתפשט ללב. 6. השינוי בשורשים לצורך ב' הזיווגים הנ"ל הוא באופן הבא: מלכות דשרשים עלתה ליסוד דשרשים ולא כסדר הרגיל יסוד דשורשים לא עלה לבינה דשורשים. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא