לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד רצו-רצז | שיעור 4

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 4 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד רצ"ו – רצ"ז – ג' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. חזרנו על ב' הקושיות מהשיעור הקודם, כיצד ד' וג' עומדים יחד, הרי הם מקומות שונות. והתשובה הד' הוא חצי מדרגה והג' הוא מדרגה שלמה ולכן יכולים לעמוד יחד. קושיא שניה, האם משפיעים הענפים על השורשים? לא. תמיד השורשים קודמים לענפים, יכולים לגרות אך לא להכריע 2. למדנו שישנם ג' מיני כללויות: א. כאשר יש ב' אורות בכלי אחד ב. שיש ב' אורות ב-ב' כלים והם מייצרים כלי שלישי משותף ביניהם, שזה סוד האהבה. ואין להאריך בזה כאן. ככלות ג' – היא הכללות שלמדנו בשיעור זה שנפרט אותה בנקודות הבאות. 3. בכללות ה-ג' זה מציאות שישנם אורות ללא כלי שנמצאים יחד. מציאות זאת מתקיימת בזמן הזדככות הפרצוף, טרם יציאת הפרצוף הבא. 4 .ג' האורות הנמצאים בכללות הג' הם: א. אור הזך שהסתלק מהפרצוף ועומד תחת הפה כי הוא השורש שלו. ב. ד' דהתלבשות שהיא רשימה של שיור מאור הכתר, שעולה לראש ועומדת תחת השורש שלה, שהוא אור הזך. ג. רשימה של ג' דעביות שעולה לראש יחד עם המסך ועומדת תחת דג' דהתלבשות בשיעור הבא נלמד איך מכללות זו של ג' אורות אלו, נולד פרצוף חדש ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא