לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ה - עמודים רצ"ד-רצ"ה | שיעור 3

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 3 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד רצ"ד – רצ"ה – א' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם שלאחר הסתלקות הכתר, דהיינו גל' עלו הרשימות לראש והסדר בראש היה כדלהלן: השרשים במלכות, מתחתם אור הזך שהסתלק מהגוף מתחתם הזכר שנקרא ד' דהתלבשות ומתחתיו הנקבה שנקראת ג' דעביות 2. בהסתלקות המדרגה היה ד' דהתלבשות והג' דעביות, אבל הם כוללים בתוכם את כל ההתלבשויות והעוביות שהיו במדרגה, שבכלל מאתיים מנה, לכן מזכירים רק את הגדולות שהן ד' דהתלבשות וג' דעביות, מצד הזכר והנקבה 3. נשאלת שאלה כיצד ד' דהתלבשות וג'ק דעביות יכולים לעמוד יחד, הרי הם ממקומות שונות ואין בהם השוואת צורה. ת – הזכר היות והוא רק חצי מדרגה והחצי החדש, הוא שווה למדרגה יותר נמוכה שהיא שלמה הן מבחינת עבוית והן מבחינת התלבשות. ע"כ אנו רואים שזכר ונקבה צריכים להיות שווים אם רוצים להיות בזיווג ומקום אחד. 4. למדנו שכאשר עלו הרשימות עם המסך לראש, השתנה הזיווג בראש. מזיווג בפה ולזיווג בחוטם, או ביסוד. ע"כ נשאלת השאלה האם הענפים גרמו לשורשים להשתנות? ת – לעולם לא קורה שום דבר בענפים לפני שהוא קרה בשורשרים, מכאן אנו צריכים לקבל אחריות אישית שכל מה שקורה תלוי ב'אני' שלנו. במלכות ששם נמצאים השורשים. שגם אם יש החלטה או חויה בעבר או בהוה שהיא כזו או אחרת, השורשים הם שקובעים את החויה הבאה לפי העיבוד של הנתונים מהחויה הקודמת. דהיינו החויה לא מכריחה אותי. זה תלוי בעיבוד של החויה הקודמת. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא