לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ה - עמודים רצ"ג | שיעור 2

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 2 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד רצ"ג – ל' מרחשון תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. לאחר שמסתלקת הארה מגל' אחר הביטוש, אור הזך עולה ועומד מתחת הפה דראש שהוא השורש של כל ההארה הזאת 2. בזמן הזדככות המסך שעלה לראש, הוא העלה רשימות לראש. רשימות אלו נקראים זכר ונקבה, ובהתאמה – ד' דהתלבשות וג' דעביות. 3. הסדר שמסתדרים הבחינות בראש הן כדלקמן: הפה שבו כל השורשים נמצא למעלה מתחתיו אור הזך שהסתלק מתחתיו הזכר שהוא ד' דהתלבשות ומתחתיו הנקבה שהיא ג' דעביות 4. כל ההארה שיכולה להתקבל בפרצוף הבא הוא רק עפ"י הרשימות שעלו לראש, דהיינו רק ד' ו ג'. 5. יוצא מהנקודה הקודמת, שההארה שתתקבל בכלים שנוצרו בגל' תהיה תמיד עד גמר תיקון קטנה יותר מהכלי. כך שלא תאבד אותה עביות. יוצא שאור חכמה יאיר בכלי דכתר, ואור הבינה יאיר בכלי דחכמה וכן האלה עד שהמלכות יאיר בכלי דיסוד.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא