לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד - עמודים ר"ע | שיעור 40

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 40 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ד' ר"ע – כ"ו מרחשון תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור היום למדנו את מיני הכלים ה'-י'. 2. מין הה' של הכלים הוא כלים דהתפשטות א' המכונה אור העב שהם תוך המדרגה. 3. מין ה-ו' הוא כלים שנתרוקנו מאורותיהם והרשימות מחיות אותן, דהיינו שיודעים בדיוק מה לרצות. 4. מין ה-ז' הם כלי םשתרוקנו מאורותיהם ולא נשאר בהן רשימות, שהן בחינת המלכויות, כי בחי' אחרונה אינה מנחת רשימה. 5. מין ה-ח' הם כלים דזכרים שהוכשרו לחויה הבאה, לפרצוף הבא. 6. מין ה-ט' הוא כלים שהוכשרו לפרצוף ה-ב' – לחויה הבאה, מצד הנקבה, דהיינו היכולת לקבל את ההארה ולהיות פרקטי. 7. מין ה-י' של הכלים הם כלים לאור מקיף שמהווים את העתיד, דהיינו הפוטנציאל של האדם. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא