לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד - עמודים רס"ז | שיעור 37

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 37 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ג' רס"ז – כב מרחשון תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בשיעור זה המשכנו ללמוד את ג' הרשימות האחרונות שהן: הי'-י"ב. ובכך סיימנו את כל י"ב הרשימות. 2.עד כה למדנו בג' הפרקים את ה' מיני הכאות י"ב מיני בחינות דאו"ח וי"ב מיני רשימות. 3. וזה פרטן של י"ב מני הרשימות: א' רשימה דהתלבשות, ב' רשימה דעביות, ג' רשימות המתלבשות בכלים שלהן, ד' תגין – רשימות מעל הכלי, ה' התגין שחזרו חזרה לכלי שלהן, ו' התפיסה של הרשימה הבנויה מאור הזך של הרשימה ואור העב של הרשימה, ז' אור הזך של הרשימה וח' אור העב של הרשימה, יש לשים לב ש-ו' הוא כלל וז' ו ח' הם פרטים בתוך הכלל. ט' שממלכות נשאר רק אור הזך של הרשימה ללא אור העב, דהיינו היכולת לקבל בע"מ להשפיע. יוד הרשימות שנתכללו במסך בדרך עליתו למאציל, י"א הרשימות שנשארו בנקודות רק מהט"ס של כל נקודה, י"ב הרשימות שנשארו מהחי' האחרונות של כל נקודה שהן רק מבחי' אור הזך שלהן ולא מבחי' אור העב שלהן. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא