לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד - עמודים רס"ה | שיעור 35

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 35 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ג' רס"ה – כ מרחשון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק זה – פרק ג' בח"ד הסתכלות פנימית, אנו לומדים על י"ב מיני רשימות, שהן מהוות את המבנה של נפש האדם. 2. בפ"א למדנו על ה' מיני הכאות שהן מהוות את המפגש עם המציאות, בפ"ב למדנו על י"ב מיני או"ח שהם הכלים שבהם אפשר לקבל את התענוג, דהיינו הכלי של היחד ובפרק זה אנו לומדים את המבנה של הנפש, דהיינו את מבנה הזיכרון הנפשי שנמצא בתת המודע של האדם. 3. בשיעור זה למדנו על ב' מיני רשימות מתוך הי"ב, הנקראות רשימה דהתלבשות ורשימה דעביות 4. רשימה דהתלבשות היא הזיכרון מהתענוג שהיה לי בעת המעשה. דהיינו כמה עכשיו אני מרגיש את התענוג שהיה לי בעת המעשה. 5. רשימה דעביות – כמה אני מרגיש עכשיו את הכוח שהיה לי לבנות כלי של או"ח לחוויה. דהיינו כוח של מסך. 6. גובהו של האדם נמדד ביכולת שלו להחזיק ב' קצוות, דהיינו השתוקקות גדולה שהיא מצד רשימה דהתלבשות והיכולת לנהל אותה או לשלם עליה מבחינת רשימה דעביות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא