לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס | חלק ד - עמודים רס"ד | שיעור 34

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 34 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'

שיעור 34 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד' סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ב' עמ' רס"ד - י"ט מרחשוון בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1.למדנו היום את סיום י"ב מיני או"ח. חזרנו על ט' בחינות או"ח הקודמות. 2. חזרנו על חשיבות של או"ח הט' היות והוא התחלת בניית הכלים בפועל דאו"ח. היות ואו"ח הוא הנקודות, שהם שורש הכלים דקדושה לכל העולמות. 3. או"ח הי' הוא התפשטות אור הנקודות לגוף דנקודות, כשכל בחינה מאירה גם לבחינה הקודמת לה. 4. או"ח הי"א הוא הניצוץ הנובע מההכאה בין אור חוזר היורד לרשימה דהתלבשות שנשארה במדרגה. 5. או"ח הי"ב הוא אותו ניצוץ שכבה ונשאר כאות לטובת כלי דנקבה של המדרגה הבאה. 6. עברנו בסיכום כיצד להסתכל מבחינה נפשית על י"ב מיני אור חוזר, והראנו את החשיבות של בחינות אלה היות הום הכלים דקדושה והבדלנו את השאיפה לאור של הקדושה לעומת השאיפה לרצון של הקדושה. כדאי לשמוע את הסיכום הזה ולהתעסק בו. 7. בזאת סיימנו את הלימוד הראשוני של י"ב מיני או"ח. בשיעור הבא בע"ה נעבור לפרק ג' על י"ב מיני רשימות. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא